SVERIGES LÄNGSTA VÄG
Europaväg 45 (E45)
1690 KILOMETER UPPLEVELSE
E45 från Göteborg till Finland
BYGG UT E45
En eftersatt pulsåder för Sverige mot inlandet

Nyheter

Incidenter

Geografi

Kontakt & Info

E45.se
c/o Asker
Där Upp i Åsen
686 96 ÖSTRA ÄMTERVIK

 

 

E45 TV

YouTube: E45 TV

Geografi

Under denna sida kommer det att publiceras vilka kommuner samt vilka regioner som E45 går igenom.

I definitionen regioner ingår: Kommuner, Regioner, Län, Landskap, kommunförbund (exempelvis räddningstjänstförbund och turistförbund)

Kartor

Länsstyrelsernas karttjänst

SCB – Statistiska Centralbyråns karttjänst

Kontakt & Info

E45.se
c/o Asker
Där Upp i Åsen
686 96 ÖSTRA ÄMTERVIK

 

 

Kontakt & Info

E45.se
c/o Asker
Där Upp i Åsen
686 96 ÖSTRA ÄMTERVIK