Trafiken på E45 påverkas av de omfattande bränderna i Jämtlands län

Senaste uppdatering: 2018-07-20 klockan 18:00, uppdaterad: 2018-07-19 klockan 16:00 

Trafikverket uppmanar trafiken på E45 att om möjligt välja annan färdväg, speciellt mellan länsgränsen (till Gävleborgs län, vid Acksjön) och Sveg på grund av den mycket stora och omfattande skogsbranden i området.

Om du måste köra på E45 på denna sträcka är det mycket viktigt att:

 • Lämna fri väg för utryckningsfordon!
 • Håll god uppsikt i backspegel.
 • Var observant på fordon vid eller på vägen
 • Maskiner och utrustning med begränsad belysning kan finnas på vägbanan.
 • Stor brandrisk och totalt eldningsförbud i hela länet.

Trafikverket bedömer att sträckan lider av den allvarligaste trafikstörningen på E45.

Trafikverkets hemsida: E45 – här bör du välja annan väg

Trafiken på E45 påverkas i Gävleborgs län

Uppdaterad 2018-07-20 kl 18:30

Europaväg 45 (E45) går ca 3 mil i Gävleborgs län. Hela sträckan (i Ljusdals kommun och Hamra Distrikt) är påverkad av de omfattande skogsbränderna.

Från E45 i söder:

 • Gränsen mot Dalarnas län, vid Noppikoski och Ore älv (Oreälven)
 • Rastplatsen Sandsjön (vid sjön med samma namn)
 • Västbacka (vid väg 310 mot Hamra)
 • Lillhamra (vid Inlandsbanan och Sundsjöån)
 • Tandsjöborg (vid inlandsbanan och sjön Tandsjön)
 • Sjöändan (vid Tandsjöån mellan Fågelsjön och Tandsjön) samt
 • Fågelsjö (vid sjön Fågelsjön, Fågelsjö Station vid Inlandsbanan)
 • Acksjön vid länsgränsen till Jämtlands län

Resande uppmanas av Trafikverket att, om möjligt, välja annan väg. Observera att sträckan norr om Fågelsjö redan är uppsatt på varningslistan.

Följ Trafikverkets information: Skogsbränder påverkar trafiken på E45

Flera stora bränder i Gävleborgs län: Länsstyrelsens hemsida med anledning av skogsbränderna som påverkar trafiken på E45

Region Gävleborg: Allmänna frågor om branden (hänvisningssida till 113 13, nationellt informationsnummer vid allvarliga olyckor och kriser)

Information om Polisens arbete med de omfattande bränderna som påverkar E45: Polisens hemsida – insatser vid skogsbränderna

Skogsbränderna påverkar trafiken på E45

Uppdaterad: 2018-07-19 kl 10:00

Trafikverket ger stöd till räddningstjänsten i Jämtlands län. Bränderna påverkar trafiken på E45 och trafikinformationen uppdateras löpande på Trafikverkets hemsida (se länk nedan).

SOS Alarm ber allmänheten att inte ringa larmnummer 112 pga röklukt – ring vid fara för liv och egendom, exempelvis trafikolyckor på E45.

Trafikverket samverkar med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), länsstyrelsen i Jämtlands län och andra myndigheter för att bekämpa skogsbränderna. På begäran kan länsstyrelserna be Trafikverket skicka ut bandvagnar för att bistå räddningstjänsten i släckningsarbetet. Trafikverkets underhållsentreprenörer bistår med personal och material vid vägavstängningar och trafikdirigering.

Trafikinformation per 2018-07-18:

E45 är fortfarande öppen för trafik men vägtrafikledningen varnar för dålig sikt mellan Sveg och Fågelsjö på grund av brandrök. Trafikanter bör om möjligt välja en annan väg.

Trafikinformationen uppdateras löpande och du hittar aktuella avstängningar i länken nedan.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN JÄMTLAND

MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap)

KRISINFORMATION.se

SMHI

HÄRJEDALENS KOMMUN

LÄNSTYRELSEN I JÄMTLANDS LÄN (BRANDINFORMATION)

Trafikverket – Karta E45 (KARTA)

Källa: Trafikverket.se