Uppdaterad: 2018-07-19 kl 10:00

Trafikverket ger stöd till räddningstjänsten i Jämtlands län. Bränderna påverkar trafiken på E45 och trafikinformationen uppdateras löpande på Trafikverkets hemsida (se länk nedan).

SOS Alarm ber allmänheten att inte ringa larmnummer 112 pga röklukt – ring vid fara för liv och egendom, exempelvis trafikolyckor på E45.

Trafikverket samverkar med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), länsstyrelsen i Jämtlands län och andra myndigheter för att bekämpa skogsbränderna. På begäran kan länsstyrelserna be Trafikverket skicka ut bandvagnar för att bistå räddningstjänsten i släckningsarbetet. Trafikverkets underhållsentreprenörer bistår med personal och material vid vägavstängningar och trafikdirigering.

Trafikinformation per 2018-07-18:

E45 är fortfarande öppen för trafik men vägtrafikledningen varnar för dålig sikt mellan Sveg och Fågelsjö på grund av brandrök. Trafikanter bör om möjligt välja en annan väg.

Trafikinformationen uppdateras löpande och du hittar aktuella avstängningar i länken nedan.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN JÄMTLAND

MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap)

KRISINFORMATION.se

SMHI

HÄRJEDALENS KOMMUN

LÄNSTYRELSEN I JÄMTLANDS LÄN (BRANDINFORMATION)

Trafikverket – Karta E45 (KARTA)

Källa: Trafikverket.se

Kommentera