Uppdaterad 2018-07-20 kl 18:30

Europaväg 45 (E45) går ca 3 mil i Gävleborgs län. Hela sträckan (i Ljusdals kommun och Hamra Distrikt) är påverkad av de omfattande skogsbränderna.

Från E45 i söder:

  • Gränsen mot Dalarnas län, vid Noppikoski och Ore älv (Oreälven)
  • Rastplatsen Sandsjön (vid sjön med samma namn)
  • Västbacka (vid väg 310 mot Hamra)
  • Lillhamra (vid Inlandsbanan och Sundsjöån)
  • Tandsjöborg (vid inlandsbanan och sjön Tandsjön)
  • Sjöändan (vid Tandsjöån mellan Fågelsjön och Tandsjön) samt
  • Fågelsjö (vid sjön Fågelsjön, Fågelsjö Station vid Inlandsbanan)
  • Acksjön vid länsgränsen till Jämtlands län

Resande uppmanas av Trafikverket att, om möjligt, välja annan väg. Observera att sträckan norr om Fågelsjö redan är uppsatt på varningslistan.

Följ Trafikverkets information: Skogsbränder påverkar trafiken på E45

Flera stora bränder i Gävleborgs län: Länsstyrelsens hemsida med anledning av skogsbränderna som påverkar trafiken på E45

Region Gävleborg: Allmänna frågor om branden (hänvisningssida till 113 13, nationellt informationsnummer vid allvarliga olyckor och kriser)

Information om Polisens arbete med de omfattande bränderna som påverkar E45: Polisens hemsida – insatser vid skogsbränderna

Kommentera