Senaste uppdatering: 2018-07-20 klockan 18:00, uppdaterad: 2018-07-19 klockan 16:00 

Trafikverket uppmanar trafiken på E45 att om möjligt välja annan färdväg, speciellt mellan länsgränsen (till Gävleborgs län, vid Acksjön) och Sveg på grund av den mycket stora och omfattande skogsbranden i området.

Om du måste köra på E45 på denna sträcka är det mycket viktigt att:

  • Lämna fri väg för utryckningsfordon!
  • Håll god uppsikt i backspegel.
  • Var observant på fordon vid eller på vägen
  • Maskiner och utrustning med begränsad belysning kan finnas på vägbanan.
  • Stor brandrisk och totalt eldningsförbud i hela länet.

Trafikverket bedömer att sträckan lider av den allvarligaste trafikstörningen på E45.

Trafikverkets hemsida: E45 – här bör du välja annan väg

Kommentera