Under våren och sommaren 2018 uppmärksammades att trafiken på E45 påverkades av ett flertal skogsbränder, varpå det uppstod frågor om huvuvida beredskapen beträffande brandövervakning, brandskydd samt brandförsvar var tillräcklig. I samband med diskussionerna uppstod inte sällan begreppsförvirring beträffande brandövervakning och brandbekämpning, inte minst från luften.

Brandflyg

Brandflyg är en övervakningsmetod som innebär att kontrollerar om det uppstått någon brand. Brandtorn är en annan metod som innebär att man genomför samma typ av kontroll, dock från ett torn på marken.

Övervakningsmetoden är effektiv då man kan upptäcka brand, framförallt skogsbränder, i ett tidigt skede.

Genom brandflyg kan man snabbt upptäcka brand och vidta brandskydds- eller brandbekämpningsåtgärder för att minska skador i skog och mark samt för djurlivet.

Skogsbrandbevakning

Skogsbrandbevakning med flyg är en angelägenhet för länsstyrelserna och skall följa MSB:s (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) riktlinjer. Länsstyrelserna kan söka statligt stöd hos MSB för att kunna upphandla flyg och bevakningen.

Vattenbombning (brandbekämpning)

Brandflyg och Skogsbrandflyg ska inte sammanblandas med brandbekämpning från luften, så kallad vattenbombning.

Vattenbombning kan ske med helikopter och med flyg. Svenska staten har inte några egna resurser för vattenbombning med flyg.

EU:s säkerhetsmekanism

Riksdag och regering kan begära stöd via EUs säkerhetsmekanism, exempelvis har franska och italienska vattenbombningsflygplan använts i Sverige.

Nordiska Solidaritetsförklaringen

Den nordiska solidaritetsförklaringen innebär också möjlighet att begära hjälp från de nordiska länderna. Framförallt Norge har bistått Sverige med ett stort antal insatser med helikopterresurer för vattenbombning.

Länkar om brandflyg och skogsbrandflyg

Länstyrelsen i Värmland ordnar brandflyg trots tvist: LÄNK TILL SVT

FFK (Frivilliga flygkåren, 2017): Brandflyg FFK

MSB (2018): Skogsbrandflyg (MSB)

Vattenbombning: Uppslagsord Wikipedia

Media har svårt att skilja mellan brandflyg och vattenbombning. Här exemplifierat av nyheten från Tidningarnas Telegrambyrå (TT) återgiven av Göteborgs Posten (GP): Förhandlingar i EU om fler vattenbombningsresurser (felaktigt återgivet som ”brandflyg”) i Norden

Även politikerna har svårt med begreppen – brandbekämpning kan ske med moteld, men vanligtvis används flyginsatser för att vattenbomba inte ”brandbombning”: Länk till Sveriges Riksdag (brandbekämpning)