E45 passerar genom Gävleborgs län ca 5 mil, från Dalarnas län i söder (vid Noppikoski) till Jämtlands län i norr (vid Acksjön).

Sträckan eldhärjades sommaren 2018 av mycket omfattande skogsbränder.